För fastighetsägare

Det osynliga fastighetssystemet

Hur många portaler och login har en typisk fastighetsägare?
Hur mycket energi lägger ni på manuell import och export med hjälp av Excel-dokument?
Hur mycket systemmanualer, processer och specialfall behöver ni hantera?
Hur är vanan hos era förvaltare, fastighetsskötare och underleverantörer när det kommer till IT-systemen?

Tänk den som hade någon man alltid kunde be dra ut en sammanställning från de olika systemen, utan att själv behöva sitta och agera IT-expert!

Det är precis här vi kommer in.

Det osynliga fastighetssystemet

Vi har moderniserat fastighetsförvaltning genom utveckling och anpassning av moderna digitala verktyg till traditionella arbetssätt. Att tydligt avskilja nödvändig manuell administration från systemintegration sparar tid, pengar och energi. Framför allt avlastas era resurser från krångel med olika portaler och klippa-klistrande, så att varje person kan fokusera på sina respektive expertområden.
Frozen tree

När vi för fem år sedan började arbeta med fastighetssystem utformade vi en enkel tes som vi sedan dess tagit fasta på:

Ett fastighetssystem ska man inte behöva använda!

Vad vi menar med det är att bra system till fullo ska facilitera förvaltningens processer. En förvaltningsorganisation är full av experter inom flera områden. Systemen ska utformas så att de kan möta experterna och inte stå ivägen för dem. Information ska flöda på ett automatiskt sätt och nå rätt mottagare, som sedan ska kunna agera.

Med dessa tankar har vi tagit fram ett effektivt fastighetssystem, som vi är mycket stolta över.

Inga fler portaler – välj själv arbetssätt

Med vår lösning behöver man inte både vara expert på ekonomi eller teknisk förvaltning och samtidigt vara IT-expert. Varje person har arbetssätt och verktyg som de föredrar. Olikhet är en tillgång.

Vi integrerar era befintliga portaler och system, så att ni slipper tänka på det. Vi förbereder de etablerade kommunikationsvägar som personalen föredrar (huruvida det är e-post eller SMS). Därefter sätter vi tillsammans upp processerna.

På så sätt möjliggörs ett arbetssätt där varje person tillåts vara den expert den är och samtidigt ha tillgång till alla beslutsstöd, ärenden och att-göra-listor som verksamheten kräver.

Bilder på integrationer

Våra administratörer inom räckhåll

När tiden från att administrera olika IT-system frigörs, så stärks er verksamhet.

En av anledningarna till att det finns så många system och portaler är att användarna i stort lämnas vind för våg när väl system är inköpta och konfigurerade. Behållningen med oss är att vi deltar och tillsamman med er etablerar och underhåller processerna. Det är för att kunna genomföra anpassningarna som vi har skapat en mängd integrationer där allting harmoniserar i ett smart ärendehanteringssystem.

Vi har administratörer som är utbildade i vårt system och ser till att allt löper smärtfritt. Och våra ingenjörer finns tillgängliga när systemets automation behöver kompletteras.

Moduler och lösningar

Här är ett axplock av våra moduler, som enkelt kan sättas samman med era egna och leverantörers system:

Modul Beskrivning
Ärendehantering Navet i vår verksamhet. Effektiv och smart ärendehantering, med stöd för allt från SMS till e-post för att skapa, följa upp och avsluta ärenden.
Uthyrning Hantering av allt från förfrågningar till kontraktsskrivning och uppföljning sätts enkelt upp i vårt system.
Felanmälan Smart felanmälan där boende kan skapa ärenden på många olika sätt (tex skicka ett SMS, eller genom integration på er hemsida).
Fakturering Effektiv och korrekt fakturering
Individuell mätning och debitering (IMD) Avläsning och debitering av individuell energianvändning.
Lägenhetsförmedling Intresseanmälan, bostadskö samt förmedling av lägenheter.
Avtalshantering Effektiva digitala arkiv och hantering av avtal, avtalsmallar och påminnelser.
Kundsupport Professionell och responsiv kundservice som representerar ert varumärke.
Rapportering: Samlade, skräddarsydda rapporter med målet att nå era exakta behov för beslut.

Integrationer

Vi integrerar våra lösningar med era befintliga system för en sömlös övergång och förbättrad effektivitet.

Fördelar med våra processlösningar

Vår expertis inom processtöd ger er flera fördelar:

Låter detta intressant?

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på tel +46 766 86 94 16 alternativt fyll i era kontaktuppgifter här